سخنان بزرگان (امام زمان به بزرگان امداد غیبی می رساند)

پیام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به آیة الله حایری، مؤسس حوزه ی علیمه قم

زمان حاج شیخ چند ماه شهریه نرسید، به گونه ای که طلّاب مأیوس بودند و پراکنده می شدند. آقا فرمودند: «ظهرِ ماهِ رمضان در مدرسه ی فیضیه خوابیده بودم، دیدم منادی ندا می کند: «آقا سیّد محمّدرضا! به حاج میرزا مهدی بگویید، به آقا شیخ عبدالکریم بگویند که از گریه های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، وجوه متوجّه قم شد.»

وقتی قضیه را به حاج میرزا مهدی گفتم، فردای آن روز حاج شیخ را ملاقات کرده و فرمودند: خواب شما از رویاهای صادقه بوده و یک نفر مشهدی، تقبل کرده که هر ماهه تمام شهریه را بدهد.

وقتی از مرحوم حاج شیخ پرسیدم: شما که به مکه مشرّف شده اید، چرا گفتند: به آقا شیخ عبدالکریم بگویید و نگفتند به حاج شیخ عبدالکریم بگوئید؟ فرمود: سر این مطلب آن است که من مکه ی نیابتی رفتم نه اصالتی».

/ 0 نظر / 24 بازدید