سوال و جواب (از ائمه اطهار کمک بگیریم)

صراط مستقیم

واسط بین خدا و خلق، ائمّه اطهار علیهم السلام هستند.

چگونه در عباداتمان ائمّه علیهم السلام را واسط بین خود و خداوند متعال قرار دهیم؟

راحت ترین راه برای این کار این است که:

یکی از 14 ائمّه معصوم علیهم السلام را نصب العین خود قرار دهید (یعنی به چشم خود در نظر بگیرید و هر گونه او را با شناخت صحیح می شناسید، همانگونه عبادت کنید).

توضیح اینکه: در اعتقادات، رفتار و منش، روحیّات و صفات، حرکات و سکنات سعی کنیم عیناً مثل آنها عمل کنیم و یا حداقل شبیه آنها بشویم. و این فقط در مورد عبادات نیست. بلکه اگر بخواهیم در صراط مستقیم باشیم باید در همه حال اینگونه باشیم تا آنها واسط بین ما و خداوند متعال بطور واقعی باشند.

/ 0 نظر / 31 بازدید